KVKK DANIŞMANLIĞI

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiye “Kişisel Veri” denir.

Anayasanın 20. Maddesinde düzenlenen “Özel Hayatın Gizliliği Ve Korunması Hakkı” kişinin temel hak ve özgürlüklerinden biri olup Anayasal kapsamda tanın ve korunan bir haktır.

Kişisel verilerin korunması, kişisel işlenmesinin disiplin altına alınması ile temel hak ve özgürlüklerin korunmasıdır. Kişisel verilerin korunması, temelde verilerin değil, bu verilerin ilişkili olduğu kişilerin korunmasını amaçlamaktadır. Başka bir ifade ile verilerin korunması; kişileri, onlarhakkındaki verilerin tamamen veya kısmen otomatikolan ya da otomatik olmayan yollarla işlenmesinden doğacak zararlardan koruma amacına yönelmiş ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin ilkelerde somutlaşmış idari, teknik ve hukuk önlemleri ifade eder.

Veri sorumluluklarının kayıt olmak zorunda oldukları ve veri işleme faaliyetleri ile ilgili bilgileri beyan ettikleri bir kayıt sistemidir.

Answer the question here. Make sure you answer all frequently asked questions to clear some common doubts. People love when they find a solution without having to wait for your reply. This also shows that you have enough knowledge that you can share and help them out.

1 Milyon TL’ ye kadar para cezası.
4.5 yıla kadar hapis cezası.
KVKK Kapsamında Olan Şirket Ve Kurumlar(Verbis Kayıt Zorunluluğu Bulunan Şirketler)
Çağrı Merkezi işleten kurumlar (Müşteri Adı, Soyadı, Adres, E-Posta kaydı yapan kurumlar)
Kargo Şirketleri
Oteller
Özel Okullar / Üniversiteler
Bankalar
Pazarlama Şirketleri
Ajanslar
E-Ticaret kuruluşları
Müşteri kart uygulaması olan kuruluşlar
Elektrik, su, doğalgaz, telefon, internet, uydu, TV yayıncılığı gibi obenelik sistemi ile çalışan kuruluşlar
Kritik altyapı sektöründe faaliyet gösteren (enerji, sağlık, iletişim,finans) kuruluşlar
Yukarıda ki faaliyet alanı dışında kalan Şirket/ Kurum ‘ ların çalışan sayısının 50 kişiden fazla olması, yıllık mali bilanço toplamının 25.000.000,00 (Yirmi beş milyon) ₺’ den fazla olması durumunda özel nitelikli Kişisel Veri kaydı yapmasa dahi VERBİS kayıt zorunluluğuna tabiidir.