Arkhon Law Hukuk Bürosu

İstanbul, Turkey

0 (212) 543 64 67

Av. İrem Özsoy (Kurucu Ortak)

1995 yılında Edirne’de doğmuştur.
İrem Özsoy, lise öğrenimini Tekirdağ Anadolu Lisesi’nde üniversite öğrenimini ise İstanbul Ticaret Üniversitesinde tamamlamıştır.

2019 yılında Arkhon Hukuk Bürosu’nu kurmuştur.

İrem Özsoy, kurucusu bulunduğu Arkhon Hukuk Bürosu ile her geçen gün Türkiye’nin en seçkin avukatlarından olma hedefine bir adım daha yaklaşmaktadır.

Profesyonel Yaklaşım
Kesintisiz hukuki destek
Donanımlı Eğitim
Kesintisiz Hukuki Destek

Av. Emre Kurt (Kurucu Ortak)

1995 yılında Bulgaristan/Varna’da doğan Emre Kurt, lise öğrenimini ABD’de La Salle Institute ‘de , üniversite öğrenimini ise İstanbul Ticaret Üniversitesinde tamamlamıştır.

Kamu Hukuku alanında Yüksek Lisans eğitimi halen devam etmektedir. 2019 yılında Arkhon Hukuk Bürosu’nu kurmuştur.

Emre Kurt, kurucusu bulunduğu Arkhon Hukuk Bürosu ile dünyaya yayılma ve Uluslararası alanda yer edinme hedefine bir adım daha yaklaşmaktadır.

Profesyonel Yaklaşım
Kesintisiz hukuki destek
Donanımlı Eğitim
Kesintisiz Hukuki Destek

Mevcut olan bazı hukuk alanları

Anayasa Hukuku

Anayasa hukuku, bir devletin kuruluşu ile birlikte işleyişini, iktidarı ve yönetimi, bunun yanı sıra yönetim karşısında kişilerin hak ve özgürlüklerini ele alan kamu hukuku birimi/dalıdır

İdare Hukuku

İdare hukuku, temeli anayasada belirlenen, idarenin faaliyet ve örgütlenmesine ilişkin kurallar öngören, kamuya tanınan üstünlük ve ayrıcalıklar ile bireye tanınan hak ve hürriyetlerin dengelenmesini sağlayan hukuk dalıdır.

Ticaret Hukuku

Ticaret hukuku, hukukun, ticaretle ilişkili tüm mevzuatı kapsayan bir alt dalıdır. İşletmeler, tacirler, bireyler arasındaki ticari ilişkileri, alışverişi ve tarafların haklarını düzenler. Hükümler ülkemizde, temel olarak Ticaret Kanunu'nda toplanmıştır (2011'da 6102 sayılı yasa).

İcra İflas Hukuku

İcra İflas Hukuku, alacaklı kişiye karşı ödemesi gereken borcu ödemeyen ya da ödeyemeyen borçludan borcun bir şekilde tahsil edilebilmesi adına gerçekleştirilecek talep ya da talepler sonucunda devreye girecek adli sürecin nasıl işleyeceğinin belirlendiği hukuk dalıdır.

Hukuk Muhakemeleri Hukuku

Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Hukuk Mahkemeleri olan Asliye Hukuk Mahkemesi, Asliye Ticaret Mahkemesi, Tüketici Mahkemesi, Sulh Hukuk Mahkemesi, İcra Hakimliği ve Aile Mahkemeleri yargılama usullerini düzenlemektedir.

Devletler Özel Hukuku

Uluslararası özel hukuk, kişiler arası hukuk sorunlarında hangi devletin hukukunun uygulanacağını karara bağlar. ... Aynı sorunlarda devletler farklı hukuk sistemlerine sahiptirler ve kanunlar ihtilafı (yasa çatışması) durumunda hangi yasa ve hangi ülkenin mahkemesi yetkilidir, buna ilişkin hükümleri içerir.

Medeni Hukuk

Medeni hukuk, kişilerin birbiriyle ya da belirli ölçülerde kişilerle devletin doğrudan veya dolaylı özel ilişkilerinin kamu hukuku gibi başka bir hukuk dalının konusuna girmeyen hukuk dalına verilen addır. ... Medeni hukuk; kişiler hukuku, aile hukuku, miras hukuku, eşya hukuku, borçlar hukuku dallarına ayrılır.

Daha Fazlası İçin

Müvekkilerimize doğru hukuki destek için buradayız

Neden bizi seçmelisiniz ?

Dinamiklik

Tecrübe & Bilgi

Uluslararası Yetkinlik

Arayın

0 (212) 543 64 67

YA DA

RANDEVU ALIN BİZ SİZİ ARAYALIM